Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Статьи и обзоры nachodki.ru
1111svsdvsdvsdv

Anul: 2023/1-4

Editura: ICR; „Alexandru cel Bun”

Pagini: 360

 

 

CITEȘTE ONLINE

SUMAR

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Alexandrina Cernov, Refugiul – o tragică suferință și deznădejde....................

Myhailo Ciuciko, „Adevăratul şef, un om de mare caracter…”. Destinul unui preot bucovinean – Arhiprezbiter-Stavrofor dr. Cassian Bohatyreţ (1868-1960)  pe fondalul a trei epoci istorice................................................................................ 

Nicolae Emilian Dranca, Distrugerea comunității evreiești din județul Suceava. De la ghetoizare la deportare ...............................................................................

Vasyl Musteţa, Descrierea Reședinței Mitropoliților Bucovineni până la marele incendiu din anul 1944 ........................................................................................

Tudor Nedelcea, Leca Morariu și Mihai Eminescu despre Procesul „Arboroasa” – „Societatea Junimei române din partea detrunchiată a vechei Moldove” ......

Marin Gherman, Experiențe de educație non-formală în spațiul transfrontalier Ucraina-România ..............................................................................................

 

POLITICI LINGVISTICE

Alexandrina Cernov, Lupta pentru limba română continuă. Argument .............

Radu Carp, Cum se raportează România şi Ucraina la modelul european de protecţie a minorităţilor naţionale în cazul minorităţii româneşti din Ucraina?.....

Marin Gherman, Respectarea drepturilor românilor din Ucraina: discuții la Strasbourg, recomandări la Veneția, reacții  dure la Kiev și Cernăuți..................

Maria Toacă, Putem fi și mai buni cetățeni ai Ucrainei, păstrându-ne identitatea și valorile naționale românești .................................................................

Consiliul Național al Românilor din Ucraina, Punctul de vedere al Consiliului Național al Românilor din Ucraina privind Legea minorităților naționale (comunităților) din Ucraina ........................................................................

Eugen PatrașDe ce Ucraina promovează „limba moldovenească” braț la braț cu Rusia agresoare? ……………………………………………………

Anatol Popescu, Limba „moldovenească” – Calul Troian al ucrainizării școlilor românești din Ucraina ....................................................................................

EVENIMENT

Maria Toacă, Anul Ciprian Porumbescu, mărturisire de iubire ........................

PAGINI DE ISTORIE

Viorica Moisuc, Previziunile lui Nicolae Titulescu – actuale după opt decenii...

Vasile Carlașciuc, Ploile reci de toamnă i-au deplâns singurătatea... Alexandru Hâjdău – revenire la moșia sa de la Cristinești ......................................................

TEORIE CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ

Gheorghiță Geană, Apofatismul lui Cioran: teme și funcții ...............................

Alexandrina Cernov, Intelectualitatea bucovineană și aportul ei la inaugurarea Academiei Române. Ioan Gheorghe Sbiera ..........................................................

Cristinia Paladian, „Memoria metrului”, un mod de funcționare a „memoriei culturale”. Hexametrul în cultura românească …………………………………

DIMENSIUNI CULTURALE

Maria Toacă, Modele de valori naţionale, puse în lumină la sfânta Mănăstire Putna.....................................................................................................................

Maria Toacă, Cultură românească fără frontiere ..............................................

PERSONALITĂŢI BUCOVINENE

Alis Niculică, Emil Satco – „Mă voi bucura, chiar și de dincolo...” ....................

Stavrofora Gabriela Platon, Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareţă a Mănăstirii Voroneţ ..............................................................................................

ANIVERSĂRI

Alexandrina Cernov, la 80 de ani! O viață dedicată științei, culturii și apărării drepturilor comunității românești din Ucraina ....................................................

 

POEZIE

Nicolae Șapcă, Sonete ...........................................................................................

Veaceslav Cușter, Poeme ........................................................................................

 

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Viorica Stan, Refugiul: 1940-1945 .........................................................................

Maria Toacă, Reînvierea memoriilor lui Ovid Ţopa pentru românii dezmoşteniţi de limbă şi de ţară .............................................................................................

Doina Cernica, Din nordul Bucovinei, o carte zguduitoare despre Eminescu altfel...................................................................................................................... 

Felicia Vrânceanu, Drama românilor smulși din istoria neamului lor.................

Alexandrina Cernov, Adevăr și minciună – despre zbuciumata istorie a românilor ................................................................................................................

Natalia Luchiniuc-Proțiuc, Pelerin pe drumul sufletului românesc.................

Ana-Maria Malaicu, Ce sunt și pentru cine au fost inventate „bucoveștile”?.....

Alexandrina Cernov, Destine românești: anii 1940-1941. Despre ce „au tăcut” arhivele....................................................................................................................

CRONICA VIEȚII CULTURALE CERNĂUȚENE

Maria Toacă, Greu ne apasă soarta, sus ne înalță Duhul....................................

 

IN MEMORIAM

Maria Toacă, Încă un nemuritor a pornit pe drumul veșniciei: martirul neamului nostru, profesorul Ilie Popescu ............................................................................

Maria Toacă, Un dangăt de clopot străbate vizionar din „oul pascal” al lui Gheorghe Gorda …………………………………………………………..

Ana-Cristina Tărâțeanu Mihaiesi, Tatăl meu este Vasile Tărâțeanu....................

Mariana Tărâțeanu Daneliuc, Cât îmi este dor, de tine tată!................................

Maria Toacă, „Păziți-vă visele!”, ne strigă de dincolo de moarte arcașul neamului românesc, poetul Vasile Tărâțeanu ……………………………..

Maria Toacă, Mă dor și mi-i dor de „Frunze de dor”............................................

Marin Gherman, Un an fără poetul cernăuțean Ilie Tudor Zegrea. „La mine în suflet este scris că sunt român” ..........................................................................

CĂTRE COLABORATORI .................................................................