Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Editura „Alexandru cel Bun” este promotor al popularizării culturii şi literaturii româneşti în regiunea Cernăuţi, realizând o colaborare continuă cu şcolile româneşti din Ucraina şi alte instituţii pedagogice şi ştiinţifice, de asemenea constituie o sursă de informare pentru organizaţiile mass-media în limba română din Ucraina, instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ din Ucraina, România, Republica Moldova, Institutul „Bucovina” al Academiei Române din Rădăuţi.

Activităţile desfăşurate de Editură contribuie la păstrarea identităţii naţionale a românilor din Ucraina şi promovarea limbii române în rândul tinerei generaţii de etnici români din regiunea Cernăuţi.

Proiecte şi acţiuni desfăşurate de către Editura Alexandru cel Bun:

  • Salonul internaţional de carte românească la Cernăuţi, ediţia a VI-a. (octombrie 2007).
  • Expoziţia pictorului timişorean Constantin Flondor Însemnări pentru o nostalgie (Muzeul de Artă, Cernăuţi, 4 noiembrie-10 decembrie 2010)
  • Colocviul Personalităţi bucovinene: Radu Grigorovici – 100 de ani de la naştere, 29-31 septembrie 2011
  • Colocviul Personalităţi bucovinene: Eudoxiu Hurmuzaki – 200 de ani de la naştere 21-24 septmbrie, 2012
  • Organizarea şi funcţionarea Bibliotecii „Glasul Bucovinei” (2012-2017), incluzând cenacluri literare, întâlniri cu cititorii, prezentări de proiecte internaţionale şi consultări ştiinţifice.
  • Salonul Internațional de Carte Românescă - 2022

La editura „Alexandru cel Bun” au apărut cărţi de Silvia Caba-Ghivireac, Alexandrina Cernov, Ilie Luceac, Marin Gherman, Vasile Tărâţeanu, Radu Econumu, Radu Grigorovici, Ştefan Hostiuc, tineri autori români. Editura a editat albume, cărţi şi manuale pentru elevi, culegeri de versuri etc. În prezent Editura şi-a concentrat atenţia asupra funcţionării în condiţii optime a filialei sale, Biblioteca „Glasul Bucovinei”.

Servicii prestate:Cursuri de limba română, Traduceri legalizate, Consultanță științifică, Editare de carte, Servicii redacționale