Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
Без имени

Anul: 2021-2022

Autor: -

Editura: ICR

Pagini: 344

 

 

CITEȘTE ONLINE

S U M A R

SERBAREA DE LA PUTNA – 150. CONTINUITATEA UNUI IDEAL

Maria Toacă, Marea Serbare de la Putna ca o catedrală a neamului cu Hramul Eminescu …………………………………………………………………………………

 

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Marin Gherman, Narațiuni despre România și români în Ucraina: între reminiscențe sovietice și „rănile” Donbass-ului  ....................................................

Angela Popovici, Cooperarea transfrontalieră dintre Republica Moldova, România şi Ucraina: promovarea culturii și conservarea  patrimoniului istoric………….………………………………………………………………..…  

Dana Paiu, Noi capitole de politică externă: trei țări și integrarea europeană  ….

Maria Toacă, Tragice despărţiri, cutremurătoare întâlniri…...............................

Tatiana Tutunaru Bârzu, Proboteşti – sat rupt în două ....................................

Elena Alina Andruhovici, Însemnări din refugiul familiei mele.........................

Marin Gherman, Parteneriatul Estic la 12 ani: europenizare fără extindere sau dilemele capitalului simbolic  ..............................................................................

Petru Grior, Deportările în masă ale locuitorilor din Ţinutul Herţa în anul 1941...

Vasile Carlașciuc, 400 de ani de la Războiul de la Hotin. Misiunea tânărului Petru Movilă …………………………………………………..

Emilian Dranca, O perspectivă economică a acţiunii Heim ins Reich. Cine plătește costurile? ………………………………………………………..........………..

VASILE LEVIȚCHI – 100 DE ANI DE LA NAȘTERE

Arcadie Suceveanu, Hieroglifa existențială a poeziei ……………………………

Vasile Tărâţeanu, Oameni care au fost: Vasile Leviţchi …………………..……

Petru Grior, Profesorul deşteptării noastre ……………………………………….

Vasile Carlaşciuc, Cuvântul românesc era vocaţia lui………………………….

Tudor Andrieş, Drumul de la Bălţi la Cernăuţi ……………………………………

Maria Toacă, Cu mâna pe inimă, despre primul redactor al „Zorilor Bucovinei” ……………………………………………………………………………

„Cel mai mare rău îl aduc cauzei noastre intoleranța și veleitarismul” (Dialog Vasile Tărâțeanu – Vasile Levițchi) …………………………………………….

 

IN MEMORIAM

Alexandrina Cernov, ÎPS Pimen – nobleţe sufletească şi dragoste creştină ........

Vasile Carlaşciuc, Gheorghe Hafiiciuc, inginer cu suflet de istoric ………………

Maria Toacă,  Cu plecarea lui Grigore Crigan, la Cernăuți se sfârșește o lume împătimită de magia scrisului .........................................................................

Sanda Ardeleanu, 100 de ani cu Eugeniu Coşeriu – secvenţe dintr-o viaţă închinată ştiinţei limbajului şi limbilor ………………………………………………

Ilie T. Zegrea, Adio, frate Nicolae…………………………………………………….

DIMENSIUNI CULTURALE

Maria Toacă, Se poate trăi fără distracţii, dar fără cultură naţională nu se poate (O cronică a vieţii culturale în condiţii de pandemie) ...........................................

 

TEORIE. ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

Cristina Paladian, Modernism și tradiționalism în lirica lui Lucian Blaga .........

Alexandrina Cernov, Iulia Hasdeu – ultima descendentă a dinastiei de cărturari români Hâjdău-Hasdeu ….........................................................................................

Diana Chibac, Sentimentul dorului în folclorul românesc din Bucovina ………

PERSONALITĂȚI

Radu Cuhal, Mihai Patraș – un remarcabil economist, originar din nordul Bucovinei.....................................................................................................................

Natalia Luchiniuc-Proțiuc, Gheorghe Puiu – cântăreț de muzică populară ……

PROZĂ

Anatol Viere, Haosiada (fragment din romanul cu acelaşi nume) ......................

 

ESEU

Natalia Luchiniuc-Proțiuc, Eminescu în viața mea! …………………………..….

Tatiana Tutunaru Bârzu, Căsuța de la marginea țării ……………...…………..

Ion Muscalu, Istorisiri din Țara de dincolo de negură ………………..………..

 

 

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. IV, fragment XIX (manuscris dactilografiat) ..............................................................................................................................

CĂRŢI. REVISTE

Marin Gherman, Oameni și destine dintr-un sat românesc din Ținutul Herța ...

Natalia Luchiniuc-Proțiuc, Revista „Mesager bucovinean” ............................

Alexandrina Cernov, Calvarul românilor în lupta pentru eliberare şi întregire naţională …………………………………………………………………………….

Natalia Luchiniuc-Proțiuc, Lansări de carte la Cernăuți ………………………

Vasile Carlașciuc, Petru Movilă – personalitate de excepţie a spiritualităţii ortodoxe ………….....................................................................................................

 

CONFERINŢE

Vladimir Acatrini, Pe urmele inedite ale lui Petru Movilă ……….……………….

 

EVENIMENT

Maria Toacă, Măreața zi de vară la Putna, în Ierusalimul românității. Cei cu dragoste de neam îl au întotdeauna aproape …………………………………

Dragoș Olaru, Un frumos vis al românilor din Cernăuți devine realitate ……

Marin Gherman, La Cernăuți a fost lansată o platformă pentru salvarea  limbii române …………………………………………………………………………………

 

CĂTRE COLABORATORI ....................................................................................