Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.
Glasul 1 2017

Anul apariției: 2017  

Număr: 2-3

Editare: Cernăuți-București

 

Descarcă PDF

TABLE OF CONTENTS

BUKOVINA – HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

Alexandrina Cernov, Education in Romanian throughout Ukraine Is in Danger ....................................................................................7

DIALOGUES WITH THE BUKOVINIANS

Ilie Luceac, A Consecutive Defender of the Romanian Folklore: Ioan Paulencu - a Bukovinian and Chişinău National Opera Soloist .....................................19

THEORY, CRITICS AND HISTORY OF LITERATURE

Adrian Dinu Rachieru, Rereadings: Eusebiu Camilar and the „the Spirit of Poetry” .............................................................................39

Catinca Agachi,The Historian and the Literary Critic Dan Mănucă, a Model of Academic Rigour....................................................................... 45

FROM THE ROMANIAN MUSIC HISTORY

Vladimir Acatrini,The Mandichevskis in the Context of the Musical Life of Bukovina..............................................................................52

THE BUKOVINIAN ARCHIVE

Filip Ţopa, The Tale of Bukovina,Vol. II [abstract VIII] (a typed manuscript)...................................................................................... 66

BOOKS. JOURNALS. SEMINARS

Doina Cernica,The Book of Voroneţ – a Journey within Time, Geography and Soul ...................................................................................86

Alexandrina Cernov,School nr 10 in Cernăuți – 200th Anniversary ........................92

Marin Gherman, „An Autumn Sketch” – a Poetry Collection from the North Bukovinian Cutlural Society ..............................................................98

Summary, „The Voice of Bukovina”, nr. 1-4, 2016 ...................................................101

TO CONTRIBUTORS ..........................................................................................104

SUMAR

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Alexandrina Cernov, Învăţământul în limba română din Ucraina este în pericol ..................................................................................7

DIALOGURI CU BUCOVINENII

Ilie Luceac, Un apărător consecvent al folclorului românesc: bucovineanul Ioan Paulencu, solist al Operei Naţionale din Chişinău ..........19

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Adrian Dinu Rachieru,Recitiri: Eusebiu Camilar şi „duhul poeziei”...............39

Catinca Agachi, Istoricul şi criticul literar Dan Mănucă, model de rigoare academică ......................................................................45

DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI

Vladimir Acatrini, Familia Mandicevschi în contextul vieţii muzicale a Bucovinei ...........................................................................52

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei,Vol.II [fragment VIII] (manuscris dactilografiat) ............................................................................66

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Doina Cernica,Cartea Voroneţului – o călătorie în timp, geografie şi suflet .....................................................................................86

Alexandrina Cernov, Școala nr. 10 din Cernăuți – 200 de ani de la întemeiere ....92

Marin Gherman, „Motiv de toamnă” – o carte de versuri din spațiul cultural nord-bucovinean ..............................................................98

Sumar „Glasul Bucovinei”, nr. 1-4, 2016 ....................................................................101

CĂTRE COLABORATORI ....................................................................................105