Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.
Igor Andronachi Confesiuni şi sugestii Ortodoxe 2011

Anul:2011

Autor: Pr. Igor Andronachi

Editura: Labirint

Pagini: 408

 

 

CITEȘTE ONLINE

Prin prezenta culegere de rugăciuni, povestiri, poezii, colinde, învăţăminte duhovniceşti, impresii personale din timpul studiilor proaspătul absolvent al Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chişinău, Igor Andronachi, a dat dovadă de o mare dragoste pentru Biserica lui Hristos, pentru preceptele sfinte, dar şi de înţelegerea faptului că înţeleptele învăţături duhovniceşti au menirea să ajungă la fiecare creştin, la fiecare cetăţean al plaiului moldav. Alese cu grijă şi inmănunceate raţional, rugăciunile, povestirile şi învăţămintele duhovniceşti alcătuiesc acum o carte interesantă şi utilă tuturor cititorilor, dar în special celor tineri: care se află la răspântie şi caută răspuns la numeroasele probleme cu care se confruntă. Ce este rugăciunea? Când şi de ce trebuie să te rogi lui Dumnezeu? Cum poţi scăpa de viciile caracteristice necredincioşilor sau celor cu mai puţănă credinţă? La aceste şi multe alte întrebări vin să răspundă, în această carte, apostolii şi sfinţii, preoţii înţelepţi şi profesorii teologi. Povestirile, colindele şi poeziile incluse sporesc interesul pentru lectură, deoarece vădesc o intensă preocupare pentru educaţia ortodoxă din partea întregului popor. Pilde şi învăţăminte bazate pe sugestiile din Biblie şi Noul Testament se conţin în chiar creaţia populară (Vezi compartimentul „Povestiri ortodoxe”), iar temele religioase sunt prezente şi în operele celor mai mari scriitori ai noştri.
 
10 Este un merit al autorului, că a selectat şi a inclus în această carte opere de acest gen ale scriitorilor clasici români, ca: Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Octavian Goga şi alţii, dar şi ale unor scriitori contemporani. Un capitol aparte îl constituie impresiile personale ale autorului din timpul studiilor sale la Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă. După ce, la începutul cărţii, face o privire generală asupra istoricului acestui aşezămănt de studii, spre final revine cu impesii şi momente autobiografice legate de această instituţie. Astfel, cititorul are prilejul să cunoască mai îndeaproape tânărul autor, care mai este şi un poet începător (vezi poezia „Stau în faţa ta” de pe verso coperţii), dar şi să parcurgă imaginar, pas cu pas, trei ani de activitate prodigioasă a Seminarului, văzută cu ochii unui elev, participant la această activitate. Calea aleasă de tânărul Igor Andronachi, aceea de a îmbina studiile cu activitate de creaţie în numele Domnului, este întru totul lăudabilă. Bunul Dumnezeu să-i dea puteri pentru a continua frumosul său început.
 
Preot Octavian Moşin, redactor-şef al ziarului „Altarul credinţei”