Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Vestigii getice din cea de a doua epocă a fierului în interluviul pruto nistrean 1995

Anul: 1996

Autor: Tudor Arnăuț; Rodica Ursu Naniu

Editura: Helion, Iași

Pagini: 157

 

 

CITEȘTE ONLINE

Lucrarea prezintă adună și prezintă descoperirile asociate culturii getice din spațiul pruto-nistrean datate în intervalul cronologic cuprins între secolele VI - III a. Chr. Lucrarea este structurată pe cinci capitole și ilustrații. Primul capitol prezintă problemele situației etno-culturale din spațiul studiat din cea de-a doua epocă a fierului. Capitolul al doilea cuprinde o clasificare tipologico-funcțională a vestigiilor getice din secolele VI-IIII cât și tipurile de situri din spațiul cercetat, existente pentru acest interval de timp. În capitolele 3 și 4 au fost analizate în ordine cronologică și din punct de vedere tipologic toate construcțiile și amenajările tipice acestei perioade, precum și inventarul acestora. Ultimul capitol este dedicat cercetării riturilor și ritualurilor funerare specifice geților din spațiul pruto-nistrean. O mai mare importanță a fost acordată necropolei plane de la „Hansca-Lutăria” cât și mormintele tumulare de la Stolniceni. Textul lucrării este însoțit de un rezumat în limba franceză, o bogată bibliografie și 42 de planșe cu hărți, schițe, planuri, profile și desene ale inventarului arheologic.