Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Интернет-магазин nachodki.ru
Mesager bucovinean 2009 2013

Anul: 2013

Autor: Mesager bucovinean

Editura: -

Pagini: 146

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

EDITORIAL – Ştefan HOSTIUC, Societatea pentru Cultură şi drama identitară a românilor bucovineni

SOCIETATEA PENTRU CULTURĂ – 150 ANI

Mircea IRIMESCU, Istoria convertirii unei forme de socializare într-o formă de apărare comunitară

Mircea IRIMESCU, Reuniunea română: un club elitist sau un proiect naţional?

Alexandru HURMUZACHI, Cuvânt de deschidere rostit în I ma Adunaţiune generală de’n 19 aprilie (1 maiu) 1862 a Reuniunii române de’n Cernăuţi

Alexandru HURMUZACHI, Cuvânt de deschidere a Adunării Generale din 14/26 mai 1863 a Reuniunii Române de leptură din Cernăuţi

Comitetul Director al SCLRB, Raport de activitate prezentat de preşedintele Mircea Irimescu la Adunarea Generalăjubiliară din 26 mai 2012 a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (aprilie 2011 – aprilie 2012)

Ştefan HOSTIUC, Mircea Irimescu: Monografia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina

Cărți despre Bucovina primite la redacție

Dumitru BALAN, Gânduri răzleţe la an aniversar

Veronica IONIŢĂ, Asociaţionism şi propăşire naţională în Bucovina în secolele XIX–XX (Note de la un simpozion ştiinţific internaţional)

Gheorghe DOLINSKI, Marcarea la Cernăuţi a jubileului Societăţii

Lucia OLARU NENATI, Intâlnirea mea cu Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina

Emilian DREHUŢĂ, Cunoaşterea prin monografi i a localităţilor Bucovinei

Iluță CONDREA, Revista „Septentrion”, ediţie jubiliară

EUDOXIU HURMUZACHI – 200 ANI – Micu CERNUCEAN, Placa memorială a Hurmuzăcheştilor dezvelită la Cernăuţi după 10 ani de la execuţie

VIAŢA FILIALEI BUCUREŞTI 

Cronicar, A. L., Stefan ROTRARU, Cronica activităţilor culturale (2009- 2012)

CORESPONDENŢĂ DIN NORDUL BUCOVINEI

Maria TOACĂ, Căutând salvarea, găsim doar alinarea (O retrospectivă a vieţii culturale româneşti din Cernăuţi)

CRONICA LITERARĂ – Ştefan HOSTIUC, Apolinic şi dionisiac în poezia lui Arcadie Suceveanu

POEZIA BUCOVINEI – Arcadie SUCEVEANU, Alte viziuni la Cernăuţi (versuri)

BUCOVINA, FILE DE ISTORIE

Pavel ŢUGUI, Bucovina la Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)

Ştefan PURICI, Reinstalarea administraţiei sovietice în nordul Bucovinei

INTERVIU -Acad. Dimitrie VATAMANIUC: „După căderea comunismului, înaintea literaturii trecu, pentru mine, Bucovina, cu drama ei”

CARTEA BUCOVINEI – Dumitru BALAN, O nouă carte-document despre Bucovina

NOUTĂŢI EDITORIALE -Șt. H., Cărţi de căpătâi despre Bucovina, editate la Cernăuţi

Doru BUCOVINEANU, Un nou documentar de Vasile Ilica, editat la Oradea

FILOLOGI BUCOVINENI -Daniel NANDRIŞ, Octavian Nandriş (1914-1987)

CENACLUL FILIALEI BUCUREŞTI – Leon BUBURUZAN, Versuri

ANIVERSĂRI CERNĂUŢENE -Ştefan HOSTIUC, Am treizeci și doi de ani și-afară ninge … (Laudatio: Mircea Lutic & Ilie T. Zegrea)

TEXTE INEDITE -Liviu RUSU, La Hotin, în ziua când a început războiul

Nina CIONCA, Scurt comentariu la textul lui Liviu Rusu

CONSEMNĂRI LITERARE

Grigore GHERMAN, Scriitori din ţinutul Herţei

Mihai PREPELIŢĂ, Pantagruel(n)icul Eus. Platcu

Anna L. BALOŞ, Adela Popescu: o poetă aşezând între noi timpul

Casian LUCAŞCIUC, Adevăr si fi cţiune în romanul „Negura” de Eusebiu Camilar

GRONICILE GULAGULUI STALINIST

Viorica PANAITESCU, Mihai Prepeliţă: „Din Gulagul românilor”

ISTORIE ORALĂ -Grigore SANDUL, Amintiri din anul de groază 1940-1941: o tentativă nereuşită

GOLGOTA BUCOVINEI – Antoaneta LUCAŞCIUC, Drumul lacrimilor nesecate

DIN VIAŢA FILIALELOR SURORI

Gheorghe DOLINSKI, Activităţi jubiliare la Siret şi Arbore

Dolin GHEORGHE, Pictorul Vespasian Lungu comemorat la 85 de ani de la naştere

Corneliu GRIGOROVICI, Filiala Cluj sub preşedinţia profesorului Dan Danileanu

Elena şi Ioan UNGUREANU, Un itinerar de poveste: Cernăuţi-Hotin-Cameniţa

POEZIE TÂNĂRĂ – Alexandru CIUPAC, Nici sunet, nici zbor, nici culoare (versuri)

PERSONALITĂŢI BUCOVINENE

Radu ILAŞ, Iancu Flondor şi biserica românească din Bucovina

Ion GHERMAN, Medici români din nordul Bucovinei

REMEMBER –Nicolai POMOHACI, Balurile de altă dată

ESEU -Constantin BÎNDIU, Ipostaze stilistice ale pădurii

IN MEMORIAM -George GALAN, Veteranul nonagenar Toader Pleşca a plecat pe ultimul drum

Antoaneta LUCAŞCIUC, Emilian Drehuţă(1931-2011). Epitaf pentru infi nit sau cântec de slavă pentru verticalitatea spiritului bucovinean

Comitetul Filialei București a SCLRB, George Galan (1929-2012)

Colegiul de redacţie al rev. „ Mesager bucovinean”, Un ultim omagiu pentru directorul revistei „ Mesager bucovinean”, publicaţie destinată bucovinenilor de pretutindeni

Şt. H., Dublul refugiu al Vioricăi Panaitescu(1925-2012)

Şt. H., Graficianul Ioan Ştefiuc (1925-2012)