Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.
Țara Fagilor IX 2000

Anul: 2000

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Tipomur

Pagini: 337

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

Cuvânt înainte ......................................................................................................... 5

Catapeteasmă bucovineană ..................................................................................... 8

Drepturile și libertățile de bază ale românilor din Ucraina prin prisma cadrului legislativ-realități și perspective/aspectul politic. ........................... 16

Cele cinci etape și cinci condiții de acordare și realizare a drepturilor grupurilor etnice: experiența și opțiunea europeană ............................... 18

Concluzia Consiliului Europei nr. 190 referitoare la intrarea Ucrainei în Consiliul Europei................................................................................. 26

Drepturile constituționale - drepturile și libertățile noastre naționale oglindite în legea fundamentală a Ucrainei............................................. 28

Angajamentele internaționale - legi organice ale Ucrainei ........................... 35

Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale ............................ 36

Angajamentele internaționale ale Ucrainei privind drepturile minorităților naționale intrate în vigoare în urma ratificării acordurilor bilaterale................................................................................ 41

A. Documentul reuniunii de la Copenhaga a Conferinței asupra dimensiunii umane a organizației pentru securitate și cooperare în Europa (C.S.C.E.) .................................................................................... 43

B. Declarația adunării generale a ONU privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase sau lingvistice ................................................................................................. 46

C. Recomandarea 1201 (1993) - protocolul adițional la Convenția europeană a drepturilor omului, privind minoritățile naționale.............. 48

D. Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România.................................................................................. 53

Legea Ucrainei „cu privire la ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, anul 1992” din 24 decembrie 1999................ 55

FILE DE ISTORIE.......................................................................................................78

Cazacii și românii ..................................................................................................78

Hotinul în cronicile moldovenești.........................................................................92

Revenirea Bucovinei la sânul patriei...................................................................103

DOCUMENTE BUCOVINENE ...............................................................................132

Scrisori către Ion Nistor, ministru al Bucovinei .................................................132

EVENIMENTE DE TRISTĂ MEMORIE ................................................................138

Prima ocupație sovietică în nordul Bucovinei (1940-1941)...............................138

I. Câteva considerații istorice preliminare....................................................138

2. Ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940 ...................................................140

3. Invadarea nordului Bucovinei de către trupele sovietice .........................142

4. Instalarea autorităților provizorii ..............................................................144

5. Politica de zvonuri șl de manipulare a populației ....................................146

MICROMONOGRAFII.............................................................................................150

Tereblecea - veche vatră de români.....................................................................150

Pătrăuții-de-Jos pe Șiret.......................................................................................159

Pedagogiul din cernăuți (1848-1947)..................................................................170

O prestigioasă școală românească din Bucovina..........................................170

GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC ..................................................................191

„Vino încoace, frate!”..........................................................................................191

Cântecul supraviețuitorilor măcelului de la Lunca .............................................194

Tragedia de la Fântâna Albă................................................................................195

Eșalonul morții.....................................................................................................199

În memoria deportatului necunoscut...................................................................204

Duși de-acasă la pierzanie ...................................................................................206

Stejărelule frumos................................................................................................210

Bucovină, Bucovină.............................................................................................211

Pedepsiți fără de vină...........................................................................................212

Amintiri zguduitoare............................................................................................216

Folclor bucovinean din timpul deportărilor ........................................................219

Răzbunare ............................................................................................................224

Cum am devenit „dușman al poporului”.............................................................227

N-am putut să mă aflu departe de baștina-mi dragă........................................... 230

Dictatul de la Paris, 1947.................................................................................... 232

Nu te știu... .......................................................................................................... 234

Aflarea adevărului despre moartea fratelui Ilie.................................................. 235

DOCUMENTAR....................................................................................................... 254

Români din fostul județ Storojineț deportați sau dispăruți în perioada 1940-1941..................................................................................................... 254

Tabel nominal cu locuitori de origine etnică română, deportați în iunie 1940-iunie 1941 din zona rurală a județului Storojineț............................... 259

Populaţia judeţului Storojineţ în anul 1930 şl numărul românilor deportaţi sau dispăruţi în perioada iunie 1940-iunie 1941.......................................... 290

Lista persoanelor din satul Dimca (Trestiana) fostul judeţ Storojineţ, căzute victime ale regimului bolşevic în anul 1941 .................................... 291

Tabel cu persoane din satul Dinăuţi, fostul judeţ Hotin, căzute în cel De-al Doilea Război Mondial pe front, în cadrul Armatei Roşii .......................... 294

Tabel cu tineri din satul Dinăuţi duşi după război cu forţa la muncile de restabilire a minelor de cărbune din Donbas ............................................... 301

PERSONALITĂȚI BUCOVINENE......................................................................... 303

Dimitrie Onciulescu, animator cultural bucovinean în Banat............................ 303

Osârduitor întru propăşirea culturală a neamului............................................... 306

Italienistul Claudiu Isopescu............................................................................... 311

Bucovineanul din Sankt-Petersburg ................................................................... 315

Epigrame ............................................................................................................. 317

Voie bună la cei mici .......................................................................................... 320

FOLCLOR BUCOVINEAN ..................................................................................... 324

Cântece de dor şi de înstrăinare .......................................................................... 324

DIN CREAȚIILE CITITORILOR NOȘTRI ............................................................ 332

Pacoste și reînviere ............................................................................................. 332

CUPRINS .................................................................................................................. 335

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” ................................................ 336