Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

nachodki.ru интернет-магазин
Țara Fagilor VIII 1999

Anul: 1999

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Tipomur

Pagini: 345

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

După un deceniu...................................................................................................... 5

FILE DE ISTORIE........................................................................................................ 7

Românii ca prieteni și protectori ai ucrainenilor.................................................... 7

Boierii, mazilii, ruptașii și alți proprietari de pământ în Bucovina la 1802 ........ 11

Igești - străveche vatră răzășească ........................................................................ 35

Documente privind încercările de reromânizare a unei părți a nordului Bucovinei în anii ’20 ...................................................................................... 44

Direcția plasării serviciului migrațiunii din cadrul Ministerului Muncii, Cooperațiunii și Asigurărilor Sociale către Ministrul Bucovinei ........... 44

Impactul politicului asupra „Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina” în perioada interbelică ............................................. 56

DOCUMENTAR......................................................................................................... 61

Tabel cu persoane din comuna Crasna, fostul județ Storojineț, martirizate în perioada 1940-1953.................................................................................... 61

I. Morți în Kazahstan, Siberia și în diferite lagăre din Rusia ........................ 61

II. Pierduți fără urmă ...................................................................................... 64

III. Morți în lagărele de muncă de pe țărmul Mării Albe..................................... 66

Tabel incomplet cu persoane din comuna Igești, fostul județ Storojineț ...... 67

Persoane din satul Stroieşti, fostul judeţ Hotin, persecutate de către organele stăpânirii sovietice........................................................................... 69

I. Deportaţi în 1941 în Siberia........................................................................ 69

II. Întemniţaţi pe motive politice.................................................................... 69

III. Tineri trimiși forțat la F.Z.O. (colonii de muncă) în Donbas.................. 70

Tabel incomplet cu persoane din comuna Hreaţca, fostul judeţ Dorohoi, reprimate de către organele stăpânirii sovietice ............................................ 72

I. Deportați la 13 iunie 1941 în Siberia ..........................................................72

II. Ridicaţi la 13 septembrie 1944 şl trimişi la munci silnice la Onega.........72

III. Fete din comuna Duse forţat la lucru la minele de cărbune din Donbas.73

Tragedia satului Proboteşti din fostul judeţ Dorohoi............................................74

Populaţie..........................................................................................................74

Tabel cu persoane deportate în 1940-1941.....................................................74

Persoane trimise la munci silnice în Karelia ..................................................75

Persoane împuşcate la graniţă.........................................................................75

Băieţi luaţi la F.Z.O.........................................................................................75

Fete mânate cu forţa la minele de cărbune din Donbas .................................76

Condamnaţi în urma „deschiaburirii”.............................................................76

Morţi de foame şi tifos în 1947.......................................................................76

Morți pe front ..................................................................................................77

Persoane ce nu s-au întors din iadul stalinist al deportărilor, lagărelor, închisorilor................................................................................................78

Familii şi persoane scoase abuziv din casele care au fost demolate din aşa-zisa zonă de frontieră (800 m de la gardul de sârmă ghimpată) şi din masivul colhozului....................................................................................79

Familii refugiate şl refugiaţi în România........................................................85

OAMENI ȘI LOCURI .................................................................................................99

Cea de a opta minune.............................................................................................99

Talent și dăruire sufletească ................................................................................103

O clipă n-a uitat că e român.................................................................................105

Muncă pasionată și vocație pedagogică ..............................................................108

Satul de la confluența Siretului cu Sirețelul........................................................113

Suflet deschis către oameni .................................................................................119

GRAIUL NEAMULUI ..............................................................................................124

Codicele voroneţean - comoară spirituală şl lingvistică a civilizaţiei creştine româneşti .........................................................................................124

CREDINȚA STRĂBUNĂ.........................................................................................142

Reguli pentru o viață creștinească .......................................................................142

Despre dragoste și pace .......................................................................................144

Să ne îmbogățim în virtuți ...................................................................................146

GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC.................................................................. 150

Treizeci de ani de ciorovăială cu autoritățile ..................................................... 150

Ne-au scos fără de vină din cuibul părintesc...................................................... 155

Ocrotit de bunul Dumnezeu................................................................................ 157

Groapa comună de la Movila.............................................................................. 161

Calvarul refugiului .............................................................................................. 164

Cum am fost scoși din casă și din sat și duși în neagra străinătate .................... 169

ISTORIE CULTURALĂ .......................................................................................... 179

Profiluri ............................................................................................................... 179

Un ctitor al istoriei noastre literare .............................................................. 179

Emilian Slușanschi, omul care a sfidat stăpânirea....................................... 183

Pictorul Eugen Maximovici ......................................................................... 188

Ilinca, mama fraților Hurmuzachi................................................................ 191

Eugen Botezat - descoperitor al organelor de simț în lumea vertebratelor. 203

Perioada cernăuțeană a lui Dimitrie Onciul................................................. 210

Familia Burlă din Opaițeni - Cireș, fostul județ Storojineț ......................... 215

In memoriam: 75 de ani de la moartea lui Iancu Flondor ........................... 238

Discursul lui Ion Nistor rostit la funeraliile de la Storojineț ....................... 238

SCRIITORI BUCOVINENI CONTEMPORANI ................................................... 248

Minciuna ............................................................................................................. 248

Hurmuzăcheștii ................................................................................................... 266

POESIS ...................................................................................................................... 276

Lia POPOV ......................................................................................................... 276

Dacică ........................................................................................................... 276

Cântec ........................................................................................................... 277

Mistică .......................................................................................................... 278

Ochiul genezei .............................................................................................. 279

Paralelă matinală .......................................................................................... 280

Ploua ............................................................................................................. 281

Sentimente de dimineaţă .............................................................................. 281

Trăim la orizont ............................................................................................ 282

Pentru limba mamei ......................................................................................283

Tâmplele egoismului necesar........................................................................284

Justificare ......................................................................................................284

Reportaj .........................................................................................................285

Mironosiţa .....................................................................................................285

Poem..............................................................................................................285

Talisman ........................................................................................................285

Alunica tristeţii..............................................................................................286

Prigonire ........................................................................................................287

Acasă .............................................................................................................287

Tristeţe...........................................................................................................288

Micul meu Paris ............................................................................................288

Ne-om întâlni din nou ...................................................................................289

VOIE BUNĂ LA CEI MICI......................................................................................291

Vasile IZVORAN-CERNĂUŢEANU ................................................................291

La Mitică, La Mitică ... .................................................................................291

Teofil DUMBRĂVEANU...................................................................................292

Ciocârlia ........................................................................................................292

Într-un vişin ...................................................................................................293

Albina ............................................................................................................293

Rândunele......................................................................................................294

Fluturii...........................................................................................................294

Zinaida SMOCHINĂ-ROTARU.........................................................................295

Răţuşca ..........................................................................................................295

Curcanul ........................................................................................................295

Cocoşul..........................................................................................................295

Pisicuţa mamă ...............................................................................................296

Şoricelul.........................................................................................................296

Cizmarii.........................................................................................................296

Căpriţa şi ieduţul ...........................................................................................297

Ţânţarul .........................................................................................................297

Răţuşca şl racul .............................................................................................297

Cioara ............................................................................................................298

Ariciul............................................................................................................298

Veveriţa .........................................................................................................298

Căţeluşul ....................................................................................................... 298

Supărăciosul.................................................................................................. 299

Nicuşor şcolarul............................................................................................ 299

Grigore ROTARU............................................................................................... 300

Doi cosaşi ..................................................................................................... 300

Trenul şi gara ................................................................................................ 300

Ciocârlia........................................................................................................ 300

Moş Ene ........................................................................................................ 301

Dimineaţă de vară......................................................................................... 301

DIN CREAȚIILE CITITORILOR NOȘTRI ............................................................ 302

Grigore PETRESCU-ROTARU......................................................................... 302

Bucovinei,..................................................................................................... 302

Copilărie ....................................................................................................... 303

Deschide, mamă ... ....................................................................................... 304

Ploi torenţiale................................................................................................ 304

Ştefan MOTRESCU............................................................................................ 306

Oglindă paralelă............................................................................................ 306

Valeriu ZMOŞU.................................................................................................. 309

Codrii Bucovinei .......................................................................................... 309

Ana BERCIUC.................................................................................................... 310

Cad fulgii... ................................................................................................... 310

Mi-a dat mama ............................................................................................. 311

Dacă spun ... ................................................................................................. 311

Doamne, cum să mă închin? ........................................................................ 312

Ion VORONCA................................................................................................... 313

Golgota neamului ......................................................................................... 313

Închinare ....................................................................................................... 314

Doină............................................................................................................. 314

Dragoş TOCHIŢĂ .............................................................................................. 315

Sub semnul Sfintei Cruci ............................................................................. 315

Ne zice cronica bătrână ... ............................................................................ 316

FOLCLOR BUCOVINEAN ..................................................................................... 317

Pe sub lună, pe sub stele............................................................................... 317

Bade, la tine mi-i gândul .............................................................................. 317

Dragul mamei, pui dorit ............................................................................... 318

Eram mici şi ne miram..................................................................................319

Ţi-am fost, bădiţă, drăguţă ............................................................................320

Am auzit, bade, bine .....................................................................................321

Măi, bădiţă, trandafir.....................................................................................321

S-a dus puiul de la mine................................................................................321

Pădure şi iar pădure.......................................................................................322

Of, leliţă Mărioară.........................................................................................322

Secera Ghiţă la grâu ......................................................................................324

Tot aşa-i năravul meu....................................................................................325

Nu mă da, tată, cu sila ...................................................................................326

De s-ar lua toţi câţi îs dragi...........................................................................326

Bate vântul cânepa ........................................................................................327

M-am iubit c-un domnişor ............................................................................327

Nu te fă, bade, fudul......................................................................................328

Ce eşti, bade,-aşa fudul? ...............................................................................328

Proverbe despre muncă, hărnicie şi stăruinţă......................................................329

Sfârşit de veac în...Bucovina ...............................................................................331

CUPRINS ...................................................................................................................335

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” .................................................341