Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Бесплатные шаблоны Joomla
Țara Fagilor VI 1997

Anul: 1997

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Tipomur

Pagini: 391

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

Cu gândul la Codrul Cosminului ............................................................................ 5

BUCOVINA – în spațiu și timp .................................................................................... 7

Considerațiuni antropogeografice asupra Bucovinei ............................................. 7

Structura proprietăţii funciare a ţinutului Cernăuţi la 1774 ................................. 24

Românii și componența națională a Bucovinei în perioada ocupației habsburgice (1774–1918)............................................................................... 45

Frământări în sânul Bisericii Ortodoxe din Bucovina în perioada 1945– 1995 ................................................................................................................ 52

CUM A FOST ODATĂ - RESTITUIRI..................................................................... 95

Pe malul Prutului................................................................................................... 95

Cei din urmă lăutari al Bucovinei....................................................................... 104

Date statistice ...................................................................................................... 110

Spiritul poporului ......................................................................................... 111

Un document ....................................................................................................... 115

Emilian Slușanschi.............................................................................................. 116

Icoană finală ........................................................................................................ 118

OAMENI ȘI LOCURI............................................................................................... 121

Răbdarea, floare aleasă ....................................................................................... 121

Troița de la Herța ................................................................................................ 124

Târnauca, sat din preajma Herței........................................................................ 127

Destinul fraților Bostan....................................................................................... 135

GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC.................................................................. 139

Cernăuți ............................................................................................................... 139

Ne-au nenorocit și cozile de topor...................................................................... 157

Copil în exilul kazah............................................................................................158

Chin, foame, frig și irosirea avutului părintesc...................................................162

Drumul nenorocirii noastre .................................................................................165

Necicatrizate răni sufletești .................................................................................170

Cum am căzut în capcana minciunii ...................................................................174

Foametea ..............................................................................................................181

1. Golgota noastră .........................................................................................181

2. Adevărații vinovați....................................................................................183

3. Pâine smulsă de la „dușmani”...................................................................186

4. Cine ne dirija destinele .............................................................................188

5. O viață de om nu valora nimic..................................................................193

Deportați pe motive religioase......................................................................195

Sfârșitul cozilor de topor .....................................................................................199

DOCUMENTAR........................................................................................................203

Victime ale dezmățului bolșevic din satul Cupca, fostul județ Storojineț .........203

1. Persoane împușcate la Fântâna Albă, la 1 aprilie 1941............................203

2. Persoane arestate șl întemnițate pentru participarea la evenimentele de la 1 aprilie 1941 ..........................................................203

3. Persoane arestate în perioada 1940 - 1941 și 1944 ..................................204

4. Persoane arestate în 1940 - 1941, dupa evenimentele de la Fântâna Albă și decedate în lagăre și închisori....................................................204

5. Persoane deportate la 13 iunie 1941.........................................................205

6. Morți pe diferite fronturi...........................................................................208

7. Decedaţi în lagărele de muncă din Karelia...............................................208

Persoane din satul Budineț, fostul județ Storojineț, căzute pe front și decedate în gulagurile staliniste....................................................................209

Victime nevinovate din comuna Ceahor, fostul județ Cernăuți, în anii de tristă amintire 1940-1950..............................................................................211

Lista persoanelor din suburbia cernăuțeană Horecea, persecutate în perioada 1941 -1951 .....................................................................................213

Locuitori al satului. Pilipăuț, fostul județ Dorohoi (ținutul Herța), martirizați prin deportări, întemnițări, muncă silnică în gulaguri, „deschiaburiri”, înfometare, strămutări în alte regiuni ale fostei URSS.............................................................................................................216

Locuitori al aceluiași sat, trecuți prin iadul bolșevic, dar rămași printre cei vii...........................................................................................218

Locuitori al satului Molodia (Plaiul Cosminului), fostul județ Cernăuți, care au avut de suferit de pe urma evenimentelor din 1940-1944 .............. 219

GRAIUL NEAMULUI.............................................................................................. 221

Omogenitatea latino-romanică a limbii române în aspect cantitativ ................. 221

Dicționarul etimologic a lui A. de Cihac (2) ............................................... 222

Dicționarul limbii române al lui I.A. Candrea (I)........................................ 225

Dicționarul limbii române moderne (5)....................................................... 229

Dicționarul etimologic al limbii române (16).............................................. 232

Probleme de evoluție semantică în terminologia biblică a limbii române ........ 236

Aspecte stilistice ale cărții „20 de ani în Siberia” de Anița Nandriș-Cudla ...... 245

Iar cântecul moare ultimul .................................................................................. 250

FOLCLOR BUCOVINEAN ..................................................................................... 258

Cântece şi strigături la joc................................................................................... 258

Alunelul ........................................................................................................ 258

Ardeleanca .................................................................................................... 258

Arcanaua ....................................................................................................... 260

Arcanul ......................................................................................................... 260

Bătrâneasca................................................................................................... 262

Ciobanul........................................................................................................ 262

Coasa............................................................................................................. 263

Corogheasca.................................................................................................. 263

Coromasla ..................................................................................................... 264

Coşarcă ......................................................................................................... 264

Cozacul ......................................................................................................... 264

Cozac de patru .............................................................................................. 264

Cozacul lui Spătău........................................................................................ 265

Cozacul lui Crumpă...................................................................................... 265

Căţeaua ......................................................................................................... 265

Cupceanca..................................................................................................... 266

Frumuşica ..................................................................................................... 266

Horă .............................................................................................................. 266

Horă .............................................................................................................. 267

Ilişeasca......................................................................................................... 267

Raţa ............................................................................................................... 268

Altă raţă ........................................................................................................ 268

Încă o raţă ......................................................................................................269

Sârba ..............................................................................................................269

Lelea albă ......................................................................................................269

Trâmblea........................................................................................................270

Tropoţica .......................................................................................................270

Cântece din Primul Război Mondial ...................................................................271

Cântece din Cel de-al Doilea Război Mondial ...................................................273

Floarea-soarelui ...................................................................................................275

Legenda trandafirului ..........................................................................................276

Păstorașul .............................................................................................................277

POESIS.......................................................................................................................280

George C. Nimigeanu..........................................................................................280

Siretul ............................................................................................................280

Duminică .......................................................................................................281

Aspect............................................................................................................281

Tristia.............................................................................................................282

Înserare ..........................................................................................................283

Melancolie .....................................................................................................284

Vroit-am să cânt ............................................................................................284

Vasile Izvoran - Cernăuțeanu ..............................................................................286

O lacrimă uitată-ntr-o scrisoare ....................................................................287

Florile nopții mă trec prin rubine..................................................................288

Din nou la ușă-mi bate enigma unei nopți....................................................289

Hai, că azi e sărbătoare .................................................................................290

De ce și tu-ntr-o noapte?...............................................................................291

Două păsări inocente.....................................................................................291

Arcadie Opaiț.......................................................................................................293

Ora pământului..............................................................................................294

Nesfârșita cădere în sus.................................................................................294

Serafima.........................................................................................................295

Poveste fără cuvinte ......................................................................................296

Fecioara nenuntită - viața..............................................................................296

Ocnașii lumii vechi .......................................................................................297

Ion Cojocaru ........................................................................................................298

Bucovina........................................................................................................298

Nu mai ninge .................................................................................................299

Dimineața...................................................................................................... 299

Sărutul heraldic............................................................................................. 300

Cometa iubirii............................................................................................... 300

Ion Bâcu .............................................................................................................. 301

E timpul ........................................................................................................ 301

Învață-mă ...................................................................................................... 302

Numai ora siestei .......................................................................................... 303

DIN CREAȚIA LITERARĂ A CITITORILOR ...................................................... 306

O speranță ..................................................................................................... 306

Ploaia ............................................................................................................ 306

Spic de grâu .................................................................................................. 307

O să vin latine, mamă ................................................................................... 307

Toamnă ......................................................................................................... 308

Aşa-i in colhoz la noi ................................................................................... 309

Tinerime răsfăţată......................................................................................... 310

Unde-i Mioriţa? ............................................................................................ 310

Pe drumul durerii.......................................................................................... 311

Înstrăinaţi ...................................................................................................... 312

„Eliberatorilor” ............................................................................................. 312

Jurământ........................................................................................................ 313

Dialog ........................................................................................................... 314

Inima, inimă.................................................................................................. 315

Dărnicie......................................................................................................... 315

Cântec pentru olar ........................................................................................ 315

Dorul codrului .............................................................................................. 316

La stejarul lui Ștefan..................................................................................... 316

Rapsodia mizeriei ......................................................................................... 317

Despărţire...................................................................................................... 318

Plai natal ....................................................................................................... 318

Cireşii............................................................................................................ 319

Privighetoarea............................................................................................... 319

Mărţişor......................................................................................................... 319

Rugă .............................................................................................................. 320

Iarna .............................................................................................................. 320

Mama ............................................................................................................ 320

De-aş fi păsărică... ........................................................................................ 321

Doamne, luminează-mi calea........................................................................321

Către tine, Doamne .......................................................................................321

Pământ străbun ..............................................................................................322

Mamei............................................................................................................322

Satul meu.......................................................................................................323

ȘTIINȚĂ ....................................................................................................................325

Perspectivele folosirii speoloterapies în profilaxia și tratarea bolilor din sistemul cardiovascular.................................................................................325

ISTORIE CULTURALĂ. PROFILURI....................................................................339

Actualitatea lui Ioan Neculce ..............................................................................339

Pictorul Epaminonda Bucevschi .........................................................................346

Ștefan Ștefureac, profesorul și animatorul cultural ............................................349

In memoriam: George Nimigeanu ......................................................................351

Contribuții documentare la biografia lui Mircea Streinul ..................................358

Adrian Fochi, un fiu vrednic al Bucovinei..........................................................369

Cernăuțeanul Paul Celan .....................................................................................373

CUPRINS ...................................................................................................................381

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” .................................................387