Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Țara Fagilor V 1996

Anul: 1996

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Tipomur

Pagini: 343

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

La cinci ani.............................................................................................................. 5

FILE DE ISTORIE........................................................................................................ 7

Populația Bucovinei în preajma anexării ei de către Austria ................................. 7

Ținutul Cernăuți.............................................................................................. 13

Ținutul Câmpulung-Cernăuți ......................................................................... 19

Ținutul Câmpulung-Suceava.......................................................................... 20

Ținutul Suceava .............................................................................................. 21

Unele aspecte ale situației etno-demografice din Bucovina în perioada habsburgică..................................................................................................... 25

Un memoriu din 1780 al iluministului Vasile Balș despre situația din Bucovina și necesitatea unor reforme ............................................................ 31

Testamentul politic al boierului bucovinean Doxachi Hurmuzachi .................... 40

Diploma împărătească din 9 decembrie 1862 ...................................................... 41

Poporația și clasele sociale din Bucovina............................................................. 44

Diplomația americană și problema Bucovinei ..................................................... 53

STATORNICI ÎN DREAPTA CREDINȚĂ............................................................... 58

Mai aproape de Dumnezeu ................................................................................... 58

Începutul mântuirii noastre ................................................................................... 60

Milostenia, floarea dragostei creștine................................................................... 62

Datoria păstorilor duhovnicești ............................................................................ 65

Un veac de luptă pentru păstrarea caracterului ortodox și românesc al bisericii din Bucovina..................................................................................... 68

Starea Eparhiei Cernăuților și Bucovinei în anul 1995........................................ 91

Din viața bisericească a eparhiei.................................................................... 93

Mănăstirile ...................................................................................................... 94

Protopopiatele .................................................................................................95

Parohiile...........................................................................................................98

Clerul eparhiei.................................................................................................98

Clerul încadrat.................................................................................................99

Clerul mănăstiresc...........................................................................................99

Pregătirea cadrelor preoțești ...........................................................................99

Alte comunități religioase .............................................................................100

Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.......................102

Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.......................104

A TREIA ETNIE DIN UCRAINA............................................................................105

Românismul în regiunea dintre Prut și Nistru din fosta Bucovină.....................105

A treia etnie din Ucraina......................................................................................112

Numărul elevilor din Cernăuți și suburbii după naționalitate sau tendința de deznaționalizare a forurilor școlare românești ........................................120

Numărul școlarilor după confesiune.............................................................120

Numărul funcționarilor români și străini la tribunalele din Bucovina ...............122

Populația ținutului Herța în 1930 și în 1992 .......................................................125

GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC ..................................................................128

Pagini negre în istoria Stăneștilor........................................................................128

Demnitatea, floare aleasă.....................................................................................135

Ne-au batjocorit veneticii și cozile de topor .......................................................142

Comuna migratoare .............................................................................................155

32 de ani ascuns de frica bolșevicilor .................................................................161

Ne-au dus păgânii la moarte ................................................................................166

„Cât trăit-am pe pământ...”..................................................................................169

Păgâni au fost și de-ai noștri, nu numai veneticii ...............................................185

DOCUMENTAR........................................................................................................189

Victime ale ocupaţiei staliniste și ale războiului din satul Pătrăuții de Sus, fostul județ Strorojineț ..........................................................................189

Împușcați la Fântâna Albă ............................................................................189

Deportați în Siberia .......................................................................................189

Deportați în Kazahstan..................................................................................189

Deportați în Karelia.......................................................................................190

Morți pe front ................................................................................................190

Lista persoanelor din satul Stănești, fostul județ Rădăuți, supuse represiunilor staliniste .................................................................................. 191

Locuitori al comunei Ostriţa, fostul judeţ Cernăuţi, căzuţi victime ale regimului stalinist în perioada 1940 - 1945 ................................................. 196

Ostriţeni căzuţi pe front şi decedaţi în lagărele de la Onega şi Peciora în perioada 1940-1945...................................................................................... 198

Lista persoanelor din comuna Boian (cu satele Lehăceni, Cotul Boianului şi Arboreni), fostul judeţ Cernăuţi, decedate în urma opresiunilor bolşevice .................................................................................. 200

Anii 1940 - 1941........................................................................................... 200

Morţi de foame şi frig în lagărele de muncă de la Onega, împuşcaţi în sat în anii 1944–1945......................................................................... 201

Morţi în urma represiunilor în perioada 1945 -1953 ................................... 203

Români din oraşul Storojineţ, morţi de foame şi frig în locurile deportării ...... 203

OAMENI ȘI LOCURI............................................................................................... 205

Cum a fost odată ................................................................................................. 205

Orașul din ochii Anei.......................................................................................... 208

Mângâieri pentru însingurare.............................................................................. 212

La Dobronăuți, cu clopotarul Vârsta .................................................................. 215

În hram și-acasă. ................................................................................................. 219

FOLCLOR BUCOVINEAN ȘI POEȚI POPULARI ............................................... 222

Folclor bucovinean.............................................................................................. 222

Cine nu-i mâncat de rele............................................................................... 222

Inimă de putregai.......................................................................................... 222

Foaie verde trei livede .................................................................................. 223

Ard-o focul cătănie ....................................................................................... 224

Vine trenul „Principesa”............................................................................... 224

Copiliță dintre munți .................................................................................... 224

În pădure la Guranda .................................................................................... 225

Dacă n-ar fi vara ploi.................................................................................... 225

Ciobănaș la oi am fost .................................................................................. 226

Fata care-mi place mie ................................................................................. 226

Copiliță trup subțire...................................................................................... 226

Dragu-mi-i paharul ras ................................................................................. 227

Strigături ....................................................................................................... 227

Doine .............................................................................................................229

Răsplata................................................................................................................235

Poeți populari.......................................................................................................240

Eu când vin în sat la mama... ........................................................................240

De mamă-s înstrăinată...................................................................................241

Bucovină, plai de dor ....................................................................................242

Veniți, bucovineni, acasă ..............................................................................243

Cântec din deportare .....................................................................................244

CREAȚIE LITERARĂ..............................................................................................245

Trei poeți bucovineni din România Mare ...........................................................245

George DRUMUR ........................................................................................245

Vasile POSTEUCĂ.......................................................................................246

Mircea STREINUL.......................................................................................248

Poeți contemporani..............................................................................................250

Vasile BÂCU ................................................................................................250

Nicolae ȘAPCĂ ............................................................................................252

Ion BELDEANU...........................................................................................255

Grigore BOSTAN .........................................................................................257

Ion COZMEI .................................................................................................259

Constantin HREHOR....................................................................................260

George L. NIMIGEANU ..............................................................................263

Zinaida SMOCHINĂ-ROTARU..................................................................268

Arcadie SUCEVEANU.................................................................................272

Prozatori contemporani .......................................................................................275

Revolta...........................................................................................................275

Blestemata... ..................................................................................................291

ISTORIE CULTURALĂ - PROFILURI...................................................................302

Părinte al istoriografiei bisericești române .........................................................302

Eusebiu Mandicevschi în lumina unor documente noi.......................................315

Diplomatul și scriitorul Octav Vorobchievici.....................................................318

Destin și spirit arborosean ...................................................................................324

CUPRINS ...................................................................................................................335

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” .................................................339