Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Țara Fagilor IV 1995

Anul: 1995

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Tipomur

Pagini: 291

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

Cuvânt înainte ......................................................................................................... 5

FILE DE ISTORIE........................................................................................................ 7

Istoria Bucovinei înainte de unirea cu Austria ....................................................... 7

Moldova față cu cedarea Bucovinei ..................................................................... 17

Anexarea părții de nord-vest a Moldovei și atitudinea diferitelor clase și categorii sociale față de acest act ................................................................... 35

Cum a fost decapitat Grigore Ghica ..................................................................... 48

Un congres al „Sfintei Alianțe” la Cernăuți, 1823 ............................................... 52

Ciprian Porumbescu la procesul „Arboroasei” .................................................... 59

Aspecte ale istoriei Hotinului în Evul Mediu....................................................... 66

Din trecutul cultural al Molodiei .......................................................................... 69

Universitatea românească din Cernăuți (1920–1940).......................................... 73

Cine suntem și de unde ne tragem? ...................................................................... 87

GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC.................................................................... 91

Comuna Voloca pe Derelui sub ocupația stalinisto-bolșevică............................. 91

Din însemnările unui țăran autodidact ........................................................... 91

Primii activiști sovietici.................................................................................. 93

Școala în 1940 ................................................................................................ 93

Volocenii care au reușit să fugă în Patria-mamă și acei care au fost împușcați la graniță.................................................................................. 93

Primăvara anului 1941. Deportările ............................................................... 94

Duminică, 22 iunie 1941 ................................................................................ 95

Vara anului 1944 ............................................................................................ 98

Pornirea pe drumul neîntoarcerii.................................................................. 101

Coborârea din vagoane la 4 martie 1945 ..................................................... 101

Muncile grele la care am fost supuși și hrana oamenilor.............................102

Intensificarea persecuțiilor............................................................................104

Înființarea colhozului în toamna anului 1948...............................................105

Primarii care au fost din 1940 până în 1995.................................................107

Președinți de colhoz din 1948 până în 1995.................................................107

Secretari de partid în anii 1940–1990...........................................................108

Preoții care au slujit în biserica din Voloca din 1940 până în 1995 ...........109

Directori de școală din 1940 până în 1995 ...................................................110

Despre cozile de topor ale satului.................................................................111

Pregătirea cadrelor locale..............................................................................113

Lucrurile bune care s-au făcut din 1948 până în 1995, dar nici cele rele nu trebuie date uitării..............................................................................113

Cum se făceau alegerile până în 1990 ..........................................................114

Cultura satului în anii 1940–1995 ................................................................115

Comportarea tinerilor....................................................................................116

Fântâna albă, tristă amintire ................................................................................118

Oameni și destine.................................................................................................122

Viața care trece..............................................................................................122

Amarul unei copilării vitregite......................................................................129

Am fost suspectați în 1941, nu suntem crezuți nici acum ..................................134

Calvar organizat...................................................................................................139

DOCUMENTAR........................................................................................................144

Victime ale ocupaţiei staliniste din trei sate ale fostului judeţ Storojineţ ..........144

1) Suceveni....................................................................................................144

2). Carapciu pe Siret......................................................................................148

3). Locuitori ai comunei Pătrauţii de Jos în captivitate militară sovietică ..................................................................................................152

Documente herţene ..............................................................................................154

Ţinutul Herţa a fost răpit din greşeala? ........................................................154

Lista persoanelor din satul Mihoreni, ţinutul Herta, deportate în ajunul războiului de către ocupanţii roşii..........................................................156

Lista persoanelor din satul Godineşti, ţinutul Herţa, deportate de sovietici în 1940-1944 ............................................................................157

Lista persoanelor deportate în anii 1940-1941 din satul Proboteşti, Herţa........................................................................................................158

O listă incompletă a refugiaților în România ...............................................159

GRAIUL NEAMULUI.............................................................................................. 162

Concepția lingvistică a lui Aron Pumnul ........................................................... 162

Unele particularități lingvistice ale cărții „20 de ani în Siberia” de Anița Nandriș-Cudla............................................................................................... 169

STATORNICI ÎN DREAPTA CREDINȚĂ............................................................. 177

Libertatea conștiinței și schimbarea confesiunii ................................................ 177

ISTORIE LITERARĂ............................................................................................... 181

Dimitrie Petrino, bardul Bucovinei .................................................................... 181

Purtând idealul ca pe-o făclie ............................................................................. 188

Vibrația Bucovinei în „Cetatea de sus” a spiritualității românești ................... 194

SCRIITORI NORD-BUCOVINENI CONTEMPORANI ....................................... 201

Nicolae ȘAPCĂ .................................................................................................. 201

Țării Fagilor.................................................................................................. 201

Nu te stiu....................................................................................................... 202

Să-mi fii talisman ......................................................................................... 203

Monologul bătrânului învățător ................................................................... 204

Următorul trecător ........................................................................................ 204

Ion BELDEANU................................................................................................. 206

Floarea speranței........................................................................................... 206

Stampă de Voroneț ....................................................................................... 206

Crinul în zori................................................................................................. 207

Elegie XXX .................................................................................................. 207

Cămășile eroilor............................................................................................ 208

Crinul în zori................................................................................................. 208

Mircea AANEI.................................................................................................... 210

Dorul de tata ................................................................................................. 210

De o viață...................................................................................................... 211

Destin............................................................................................................ 211

Elena MARIȚA................................................................................................... 212

Între voi......................................................................................................... 212

Fă, Doamne, românilor parte ....................................................................... 213

Frica .............................................................................................................. 214

Iubirile când pleacă ...................................................................................... 214

Schiță de autoportret .....................................................................................215

Ce-ai zice, Casandro?....................................................................................216

Lorin FORTUNA ................................................................................................218

Acasă .............................................................................................................218

Rugăciune și blestem ....................................................................................219

Vasile PÂNZARIU..............................................................................................220

Coroana Carpaților........................................................................................220

Turmele .........................................................................................................220

Rezonanță ......................................................................................................221

Zinaida SMOCHINĂ-ROTARU.........................................................................222

Voie bună la cei mici ....................................................................................222

Ștefan BUCEVSCHI ...........................................................................................224

Minciuna........................................................................................................224

Dumitru COVALCIUC .......................................................................................235

Hurmuzăcheștii .............................................................................................235

Grigore CRIGAN ................................................................................................245

Revenirea la baștină ......................................................................................245

PLUGUȘOR ’96 ........................................................................................................277

Scrisoare din Târgu-Mureș..................................................................................280

CUPRINS ...................................................................................................................283

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” .................................................287