Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
Țara Fagilor II 1993

Anul: 1993

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Veritas Tîrgu-Mureș

Pagini: 226

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

Balada Ionului din Carpații Bucovinei / Arcadie SUCEVEANU ......................... 5

75 DE ANI DE LA MAREA UNIRE........................................................................... 7

Cronologia evenimentelor referitoare la Unirea Bucovinei / Radu ECONOMU...................................................................................................... 7

FILE DE ISTORIE...................................................................................................... 15

Din trecutul Bucovinei / Ion SIMIONESCU ....................................................... 15

Răzeşi, răzeşie în nordul Bucovinei / Ştefan BUCEVSCHI................................ 20

Ocolul târgului Cernăuţi................................................................................. 23

Ocolul Prutului de Jos .................................................................................... 24

Ocolul Nistrului.............................................................................................. 25

Ocolul Cirimuşului......................................................................................... 26

Cenăuţii de până la război / Florea ŞAPCĂ......................................................... 33

De neamul Volohilor / Gheorghe GORDA.......................................................... 40

RESTITUIRI ............................................................................................................... 45

Poeți bucovineni din perioada interbelică ............................................................ 45

George ANTONESCU (n. 1908).......................................................................... 45

Înstrăinare ....................................................................................................... 45

Traian CHELARIU (1906–1966)......................................................................... 46

Cantinelă ......................................................................................................... 46

Ghedeon COCA (1908 - )..................................................................................... 46

Rustică ............................................................................................................ 46

George DRUMUR (n. 1911) ................................................................................ 47

Trecere simplă ................................................................................................ 47

Aurel FEDIUC (1919–1942)................................................................................ 47

Mâini de plugar ...............................................................................................47

Vasile GHERASIM (1893–1933).........................................................................48

Muzei mele......................................................................................................48

Mihai HORODNIC (1907–1926) .........................................................................49

Noapte .............................................................................................................49

Teofil LIANU (n. 1908) ........................................................................................49

Cale lactee .......................................................................................................49

Aspazia MUNTE (1885–1945) .............................................................................50

Izvor.................................................................................................................50

Vasile POSTEUCĂ (1912–1972) .........................................................................50

Jale basarabeană ..............................................................................................50

Ion ROSCA (1908–1933)......................................................................................52

Acord linear.....................................................................................................52

Niculae ROSCA (1912 - ) ................................................................................52

Neohaiducească...............................................................................................52

George STRATOI (1914–1935)............................................................................53 Însomnorată.....................................................................................................53

Mircea STREINUL (1910–1945)..........................................................................53

Din „Rumâneasca” ..........................................................................................53

Iulian VESPER (1908–1986)................................................................................54

Fuga în noapte .................................................................................................54

George VOEVIDCA (1893–1962) .......................................................................55 Solie.................................................................................................................55

E. Ar. ZAHARIA (n. 1911)...................................................................................56

Flăcău arborosean ...........................................................................................56

GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC ....................................................................57

Apa trece, pietrele rămân? / Dumitru COVALCIUC...........................................57

Statistică / Ion V. POPESCU ................................................................................63

Lista localităților din regiunea Cernăuți, în care românii (moldovanii) alcătuiesc un procent considerabil..................................................................64

Localități din regiunea Cernăuți, în care la 1.01.1992 au mai fost atestați români..............................................................................................................68

Structura populației regiunii la 1.01.1992.............................................................73

Numărul locuitorilor regiunii Cernăuți, după naționalitate, născuți în afara granițelor Ucrainei .................................................................................74

Numărul locuitorilor regiunii Cernăuți, născuți în Ucraina, dar în afara Cuprins 219 granițelor regiunii respective ......................................................................... 75

Numărul locuitorilor regiunii Cernăuți, după naționalitate, născuți în afara granițelor ei la 1.01.1992 ...................................................................... 76

DEMOGRAFIE........................................................................................................... 77

De ce s-au împuținat românii / Valeriu ZMOSU................................................. 77

Tabel nominal cu locuitori ai comunei Mahala, județul Cernăuți, deportați la 13 iunie 1941 în Siberia .............................................................. 86

Vremuri de bejenie / Mihai-Aurelian CĂRUNTU............................................... 92

Ridicaţi în miez de noapte / Ion CREŢU ............................................................. 94

Despre teroarea stalinistă într-un sat bucovinean .......................................... 94

Sabia lui Damocle / Ilie GRIJINCU-POPESCU................................................ 100

Fragment din cartea în manuscris „Drumul spre Golgota” ......................... 100

Calvarul familiei Broască / Lucica MORAR..................................................... 106

GRAIUL NEAMULUI.............................................................................................. 109

Aspecte ale funcționării limbilor în actuala regiune Cernăuți / Ion POPESCU..................................................................................................... 109

Onomastică ................................................................................................... 123

SCRIITORI NORD-BUCOVINENI CONTEMPORANI ....................................... 124

Grigore BOSTAN ............................................................................................... 124

Cetatea de sus ............................................................................................... 124

Corbii ............................................................................................................ 126

Vasile DUMITRESCU ....................................................................................... 127

Simion GOCIU ................................................................................................... 128

Cântec de neam............................................................................................. 128

Taina, dorul, nemurirea ................................................................................ 129

Târzie, tristă toamnă ..................................................................................... 130

Te caută......................................................................................................... 131

Straniu........................................................................................................... 131

Clopotul sonor .............................................................................................. 132

Vasile IZVORAN-CERNĂUȚEANU ............................................................... 133

Hai, nu mai sta pe gânduri fade.................................................................... 134

Mircea LUTIC..................................................................................................... 135

Clipa..............................................................................................................135

Primenire ...................................................................................................... 136

Pasăre.............................................................................................................137

Noimă ............................................................................................................137

Goya ..............................................................................................................138

Nostalgic început...........................................................................................139

Vino... ............................................................................................................139

Elena MARIȚA ...................................................................................................140

M-as fi dorit...................................................................................................140

Se întorc risipitorii ........................................................................................140

Și cineva a smuls din ceruri scara.................................................................141

Vasile LEVIȚCHI................................................................................................142

Țară de sus.....................................................................................................142

Iurie MOIȘ...........................................................................................................143

Plugar e numele meu sânt .............................................................................144

Pădurile mele le cânt.....................................................................................144

Doină .............................................................................................................145

Limba noastră................................................................................................146

Avem o datorie fiecare..................................................................................146

Nicolae ȘAPCĂ...................................................................................................147

La răscruce de destine ...................................................................................147

Vasile TĂRÂȚEANU .........................................................................................148

Spovedanie ....................................................................................................148

Ramule, neamule...........................................................................................149

Ilie Tudor ZEGREA ............................................................................................151

La marginea nopții ........................................................................................151

Doamne, spune care ne e vina?.....................................................................152

Drumul spre Cernauca / Dumitru COVALCIUC ...............................................153

FOLCLOR BUCOVINEAN......................................................................................164

Permanente etnofolclorice la nord de Carpați (actuala regiune Cernăuți) ........164

FOLCLOR POPULAR ..............................................................................................173

Iubirea și urâtul....................................................................................................173

Iubirea înșelătoare?..............................................................................................175

Iubirea cu obstacol...............................................................................................178

Blesteme de dragoste ...........................................................................................179

Cântece de lume...................................................................................................183

Bocet din Bucovina .............................................................................................188

Cuprins 221

Proză populară..................................................................................................... 191

Finul lui Dumnezeu ...................................................................................... 191

MĂRTURII FOLCLORICE DESPRE „RAIUL STALINIST”............................... 199

Folclorul și familia Hurmuzachi......................................................................... 199

Auzit-am din bătrâni..................................................................................... 199

Foaie verde magheran .................................................................................. 200

Busuioc de la icoane..................................................................................... 200

Eşti amar, pelin, pelin................................................................................... 201

Bucovină, colţ de ţară................................................................................... 203

Din a lui Stalin pricină ................................................................................. 201

„HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ...” ................................................................... 205

Renașterea Bucovinei / Cornel MORARU ........................................................ 205

Post Festum / Gheorghe ȘINCAN...................................................................... 207

Glia străbună / Valeriu NIȚU ............................................................................. 209

Dor și lacrimă de Bucovină / Dumitru COVALCIUC....................................... 210

Post-scriptum / Mihail Art. MIRCEA ................................................................ 211

DOCUMENTE ALE UNIUNII VATRA ROMÂNEASCĂ.................................... 213

Extrase.................................................................................................................213

CUPRINS .................................................................................................................. 217

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” ................................................ 222