Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
Țara Fagilor I 1992

Anul: 1992

Autor: Societatea Culturală „Arboroasa” Cernăuţi

Editura: Veritas Tîrgu-Mureș

Pagini: 144

 

 

CITEȘTE ONLINE

CUPRINS

Vasile IZVORAN-CERNĂUŢEANU ................................................................... 5

Ţara Fagilor mă-ntreabă... ................................................................................ 5

FILE DE ISTORIE ........................................................................................................ 7

Detrunchierea Bucovinei / Florea ȘAPCĂ............................................................. 7

Situația politică a teritoriului actualei Bucovine în secolele XII-XIV / Ștefan PURICE............................................................................................... 25

Școala română din Bucovina: istorie și realitate / Dumitru COVALCIUC ........ 31

Statistică istorică ................................................................................................... 43

I. Populația Cernăuților după componența ei națională) ............................... 43

II.Numărul elevilor evrei la Liceul I. de stat din Cernăuți înființat în 1808 43

III. Studenții evrei la universitățile din Imperiul Austro-Ungar ................... 44

IV.Numărul elevilor din școlile populare din Cernăuți, specificați la1 februarie 1901 după limba lor maternă ................................................ 45

Întîmplări adevărate / Dumitru OPRIȘAN........................................................... 46

Prostiți, țăranii au preferat Austria ................................................................. 46

Știați oare că... ................................................................................................ 47

„... frumoasă Bucovină, Diamant din stema lui Ștefan ...”........................................ 50

Vînzarea Bucovinei / Mihai EMINESCU ............................................................ 51

Universitatea austriacă de la Cernăuți / Mihai EMINESCU ............................... 56

CREDINȚA-FĂCLIA NEAMULUI .......................................................................... 58

Contribuția Bisericii Ortodoxe la afirmarea spiritualității românești în nordul Bucovinei (sec. XVIII-XIX) / Grigore BOSTAN ............................. 58

Cuvîntul preoțesc / Ioan OLEVICI ....................................................................... 64

Credința - făclia neamului .............................................................................. 64

Mărturisirea credinței adevărate ............................................................................ 68

Mărturisirea credinței adevărate ............................................................................ 68

Crezul .............................................................................................................. 70

DIN POEZIA BUCOVINEANĂ DE PÂNĂ LA 1918 ............................................... 71

Tudor ROBEANU (1863–1905 ) .......................................................................... 71

Cîntec vechi ..................................................................................................... 71

Adrian FORGACI (1878–1905)............................................................................ 72

Cosminul ......................................................................................................... 72

Gavril ROTICĂ (1886–1951) ............................................................................... 74

Ruga răzeşilor de peste Prut............................................................................ 74

Nicu DRACINSCHI (1879–1923) ........................................................................ 76

Pămîntule... ...................................................................................................... 76

Ion COCÂRLĂ–LEANDRU (1882–? ) ................................................................ 77

Celor veniţi ...................................................................................................... 77

Vasile HUŢAN ...................................................................................................... 78

Înstrăinarga noastră ......................................................................................... 78

POEȚI CONTEMPORANI DIN BUCOVINA ÎNSTRĂINATĂ .............................. 80

Grigore BOSTAN .................................................................................................. 80

La Putna ........................................................................................................... 80

Simion GOCIU ...................................................................................................... 81

Cîntecul smuls ................................................................................................. 81

Dă-mi Doamne, putere .................................................................................... 82

În loc de rugăciune .......................................................................................... 83

Vasile BÂCU ......................................................................................................... 84

Fîntîna albă ...................................................................................................... 84

Început de an şcolar......................................................................................... 85

Ion COJOCARU .................................................................................................... 86

Bucovina .......................................................................................................... 86

Vasile IZVORAN-CERNĂUŢEANU .................................................................. 87

Sînt şi ei români ca mine... .............................................................................. 87

Restituiri ................................................................................................................. 88

Ilie MOTRESCU ............................................................................................. 88

Lui Barbu Lăutaru ........................................................................................... 89

FOLCLOR .................................................................................................................... 91

Legenda rândunicii ................................................................................................ 91

Strigături ......................................................................................................... 95

Strigături ......................................................................................................... 95

Ghicitori .......................................................................................................... 96

Snoave ................................................................................................................... 98

Argatul la vînătoare ........................................................................................ 98

Pralea, care-apucă valea ................................................................................. 99

Şoricelul şi mămăliga ..................................................................................... 99

Negustorul şi hamalul ................................................................................... 100

GRAIUL NEAMULUI.............................................................................................. 102

Aspecte sociolingvistice ale funcţionării limbilor în actuala regiune Cernăuţi / Ion POPESCU ............................................................................. 102

POEȚI POPULARI ................................................................................................... 108

Elena FEDOREAC ............................................................................................. 108

Pe plaiul Bucovinei ...................................................................................... 108

Ion VORONCA................................................................................................... 110

Clopotul ........................................................................................................ 110

T. DRĂGUȘEL ................................................................................................... 111

Plugușor ........................................................................................................ 111

OAMENI ȘI DESTINE ............................................................................................. 116

Năpăstuitul Petre Ciuriuc .................................................................................... 116

Cronica de la Cupca ............................................................................................ 118

Din însemnările cantorului bisericesc Vasile Timiş .................................... 118

MĂRTURII FOLCLORICE DESPRE „RAIUL” STALINIST ............................... 122

Bucovina-i ca o cheie .......................................................................................... 122

Măi, Staline... ...................................................................................................... 122

Lung îi drumu-n Siberia ...................................................................................... 123

Dorul mamei ....................................................................................................... 124

Sărmanii colhoznicii mei .................................................................................... 125

S-a nvăţat lumea - a fura ..................................................................................... 126

Cînd aveam pîine în pod ..................................................................................... 127

Ce n-ar da pe lume omul ..................................................................................... 127

Foaie verde trei smicele ...................................................................................... 128

Înainte de război .................................................................................................. 129

Foicica lemn sucit ............................................................................................... 130

Foaie verde foi de fag ..........................................................................................131

Foaie verde foi de fag ..........................................................................................131

Ţăran cu sumanul scurt........................................................................................131

Foiliţă poamă, ......................................................................................................132

Opreşte, Ghiţă, maşina ........................................................................................132

Eu noroc n-am mai avut ......................................................................................133

Spune-mi mie, păsăruică .....................................................................................134

Jalea ţăranului ......................................................................................................134

SCRISORI DIN ROMÂNIA .....................................................................................137

Sînt o descendentă a pictorului Bucevschi / Diana BUCESCU.........................137

Vă ofer un recital din poezia eminesciană / Florin PREDUNĂ.........................138

Cîteva date despre poetul Gavril Rotică / Spiru VERGULESCU......................139

Mărturisire / Rodica PUIA ..................................................................................140

Dorinţa mea e să vizitez Cernăuţii / Victor VAHNOVAN ................................141

Cîntec de jale / Tatiana GUGA ...........................................................................142

Dreptatea ta ..........................................................................................................143

Scrisoarea tatei / George PIVIN-LEANDRU .....................................................144

Ecou în timp / Rodica PUIA................................................................................144

Un suflet îşi strigă durerea / Pandelia RADEŞ ...................................................145

La apelul provinciilor istorice, pentru Ardeal a răspuns „Prezent!” Vatra Românească / Daniela POPOVICI ...............................................................148

CUPRINS ...................................................................................................................155

Publicațiile Fundației Culturale „Vasile Netea” .................................................159