Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

51bIYIeWjL. SY466

Anul: 2003

Editura: Mușatinii

Pagini:617 + 16 planșe

 

 

CITEȘTE ONLINE

Documentele istoriei ni-l înfăţişează pe Ştefan cel Mare ca pe o adevărată personalitate: omul care s-a dovedit pilduitor cu prisosinţă pentru toate vremurile şi pentru toate domeniile de activitate: strateg, diplomat, trăitor, mărturisitor şi apărător al credinţei creştine, promotor şi constructor, cu fapta, al artei şi culturii epocii sale, lăsând ca mărturie a celor mai sus afirmate cetăţile de apărare, bisericile şi mănăstirile cu arhitectura, pictura, broderiile şi podoabele lor ce fac dovada atingerii ultimei culmi a desăvârşirii. Poporul nostru şi-a scris istoria, cum afirma Nicolae Iorga, nu atât prin scrisul literelor ci, în mod deosebit, prin zidiri de biserici şi cetăţi, adevărate opere de artă, toate mărturii ale vredniciei oamenilor pământului Moldovei în exprimarea frumosului mărturisitor al sufletului stăpânit permanent de duhul jertfirii pentru păstrarea şi apărarea dreptei credinţe şi a pământului ţării, de păstrarea şi desăvârşirea vieţii de sfinţenie potrivit voii lui Dumnezeu. Paginile de faţă sunt roada ostenelii jertfelnice a istoricilor noştri consacraţi în domeniu, călăuziţi permanent de conştiinţa datoriei de a înfăţişa cititorilor adevărul adevărat al istoriei, în cazul de faţă a istoriei vieţii şi faptelor slăvitului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Acest volum este un omagiu adus de călugării Sfintei Mănăstiri Putna „Soarelui Moldovei” cu prilejul sărbătorii întregului nostru popor la sorocul împlinirii celor 500 de ani de la stămutarea la locaşurile de veci a celui ce a rămas în sufletul românilor ca SFÂNTUL ŞTEFAN VODĂ care până astăzi „seamăn pe lume nu are”.