Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

nachodki.ru интернет-магазин
Paul Henry Monumentele din Moldova de Nord

Anul: 1984

Autor: Paul Henry

Editura: Meridiane

Pagini: 358

 

 

CITEȘTE ONLINE

Un istoric francez nu poate fi decît onorat atunci cînd i se solicită o prefaţă la traducereaîn româneşte a operei unui înaintaş al său. Scriind-o, el încearcă un dublu sentimelit de gratitudine căci, aducând omagiul meritat unui compatriot, omagiază în acelaşi timp o ţară cu care Franţă întreţine vechi şi statornice legături de prietenie.Să fie numai o întîmplare faptul că aceste cîteva rînduri introductive sînt semnatede un specialist în arta şi istoria Renaşterii? Lucrarea lui Paul Henry, Monumenteledin Moldova de Nord, demonstrează în mod neîndoielnic că acest curent umanist nu afost doar un privilegiu al Occidentului. Apogeul artei moldoveneşti se situează în adoua jumătate a secolului al XV-lea şi în prima jumătate a secolului al XVI-lea, deci în perioada în care s-au desăvîrşit în Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Anglia şiGermania cele mai frumoase opere ale Renaşterii. Paralelismul care poate fi constatatîntre aceste opere şi avîntul cultural al ţărilor române din acea vreme nu poate lăsa indiferent un istoric şi nici istoriografia culturii.