Sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
O carte bună citită la timp, poate influenta destinul unui om într-un mod remarcabil!

Biblioteca Nationala a Romaniei

Filme

BucPress TV

Radio

 

 

 

Здесь нашел интересный обзор
DSC 0280

Anul: 2016

Autorul: Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și comentarii de Rodica Iațencu și Marian Olaru. Indice de nume de Rodica Iațencu.

Editura: Academiei Române, București

Pagini: 341

 

 

Poate fi consultată la bibliotecă.

 

DSC 3795

 

DSC 3796

 

Continuând preocupările de editare a discursurilor parlamentarilor bucovineni, Rodica Iaţencu şi Marian Olaru au îngrijit un nou volum de documente, Bucovineni în Parlamentul României Întregite, vol. II.1, Adunarea Deputaţilor, legislatura 1920-1922, apărut în anul 2016 la Editura Academiei Române. Această lucrare apare în colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii”, colecţie fondată în anul 1996 sub patronajul Academiei Române.

În Notă asupra ediţiei, autorii precizează faptul că acest volum reuneşte intervenţiile deputaţilor bucovineni (discursuri, comunicări, interpelări, petiţii, memorii) susţinute în legislatura 19201922, precum şi pe cele ale unor parlamentari care au reprezentat judeţul SuceavaRegat, întrucât aceştia au dezbătut şi probleme care priveau Bucovina. Documentele au fost preluate din „Monitorul Oficial”, Dezbaterile Adunării Deputaţilor, anii 1920-1922. Intervenţiile senatorilor bucovineni din legislatura parlamentară 19201922 vor fi publicate în partea a doua a acestui volum.

Lucrarea se deschide cu un studiu introductiv, Bucovineni în Parlamentul României Întregite, Adunarea Deputaţilor, legislatura 1920-1922, în care sunt tratate aspecte referitoare la Bucovina şi problemele integrării (19201922), alegerile parlamentare din mai 1920, validarea alegerilor parlamentare pentru Adunarea Deputaţilor. De asemenea, aici este prezentată şi tematica intervenţiilor deputaţilor bucovineni.

În legislatura 1920-1922, populaţia Bucovinei a fost reprezentată de 16 deputaţi: Eusebie Popovici, Ion Candrea, Dorimedont Popovici, Ifrim Popescu, Aurel Ţurcan, Alfred Kohlruss, Vasile Ungureanu, Iacob Pistiner, Benno Straucher, Constantin A. Dragonesi, Modest Cezar Scalat, Constantin Krakalia, Ion Heşca, Anton Lukasiewicz, Toma Ionescu, Vasile Grigorcea. George Grigorovici a candidat pentru ambele camere şi a optat pentru mandatul de senator, iar în circumscripţia Cernăuţi-oraş au fost aleşi trei deputaţi supleanţi: Rudolf Gaidosch, Norbert Kipper, Iosef Bierrer. Autorii publică discursurile deputaţilor: Ion Candrea, Rudolf Gaidosch, Alfred Kohlruss, Constantin Krakalia, Anton Lukasiewicz, Iacob Pistiner, Ifrim Popescu, Dorimedont Popovici, Eusebie Popovici, Modest Cezar Scalat, Benno Straucher, Aurel Ţurcan, Vasile Ungureanu, precum şi pe cele ale deputaţilor care au reprezentat judeţul Suceava-Regat: Ion Zelea-Codreanu, Ion V. Creţu, Virgil Tempeanu şi Vasile Tomegea. Discursurile sunt însoţite de utile note şi comentarii, precum şi de rezumate, publicate în limbile română şi germană. În privinţa tematicii abordate, este de precizat faptul că discursurile deputaţilor bucovineni s-au referit la dezbaterea unor probleme legate de legislaţie (Proiectul de lege pentru reforma agrară din Bucovina, Proiectul de lege pentru lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne, Proiectul de lege pentru reforma contribuţiilor directe) şi administrarea provinciei, din perspectiva consolidării procesului de unificare. De asemenea, intervenţiile deputaţilor bucovineni au tratat probleme economice, sociale, politice, problema naţionalităţilor.

În secţiunea Documente, autorii publică lista guvernelor din perioada 19201922; decrete şi proiecte de lege (Proiecte de lege pentru reforma agrară din Bucovina: Decretul-lege agrară nr. 3871 din 6 septembrie 1919 şi Proiect de lege pentru reforma agrară din Bucovina, 1921; Proiect de lege pentru sporirea şi perceperea unor taxe în judeţul Suceava, 20 august 1920, 27 august 1920; Proiect de lege relativ la anulare de fond în bugetul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi deschidere de credit – mărirea fondului bănesc alocat Hergheliei de cai de la Rădăuţi, 30 decembrie 1920; Proiect de lege privitor la majorarea competenţei civile a autorităţilor judecătoreşti din Bucovina, 15 iulie 1921, 20 iulie 1921; Lege pentru lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne, 19 iulie 1921, 20 iulie 1921); Sistemul contribuţiilor directe analizat prin legiuirile contribuţiilor directe în Bucovina. De asemenea, aici se regăsesc şi câteva discursuri parlamentare (Pavlică Brătăşanu Proiectul de lege pentru reforma agrară din Bucovina; Ioan Petrovici politica guvernului faţă de provinciile reunite; Petre P. Negulescu unificarea învăţământului; Voicu Niţescu prizonierii români din Rusia).